Víziónk, missziónk

Céljaink

Működésünk

Tevékenységeink

Víziónk, missziónk

Víziónk a hazánkban és nemzetközileg is elismert, hatékony és professzionális fintech platform:

A kölcsönös bizalmon, az információ-megosztáson, tudásmenedzsmenten és a kölcsönös érdekképviseleten, valamint az oktatási feladatmegosztáson a Magyarországot akár fintech-központtá fejlesztő együttműködés érdekében, aminek eredményeképpen a fintech startupok hatékonyan tudnak terméket tervezni, tőkét bevonni és üzletet fejleszteni. Missziónk a pénzügyi technológiák prudens, etikus, hatékony terjesztése, és a használásuk irányába ható edukáció és felvilágosító munka; a pénzügyi és a befektetési kultúra fejlesztése.
Our

Céljaink

 • Szeretnénk, ha a fintech ökoszisztémát alaposan felmérve, a lehető legtöbb tagot bevonva egy thinktankká alakulnánk.
 • A stakeholdereket teljeskörűen feltérképezve, eredményesen vonnánk be pénz-és tőkepiaci intézményeket, és az állami szerveket az aktív, agilis párbeszéd kialakításába a pénzügyi innováció és – kultúra fejlődése érdekében. A hírek és információk áramlását megszerveznénk és azokat szisztematikusan feldolgoznánk. Ugyancsak támogatnánk az ökoszisztéma tapasztalatainak, sőt erőforrásainak eredményes, hatékony és biztonságos megosztását a szabályozókkal.
 • Szeretnénk a jogi környezet, a szabályozás és az adózás témáiban a jogalkotók és a felügyelő szervek irányába hatékony, rendszeres, eredményes, élvezetes, szakmai eszmecserét biztosítani és javaslattételi platformmá válni, amely az egyik első számú partnere lehet bármely hazai és globális piaci szereplőnek a tőkepiaci unió irányába ható, fejlődő szabályozás nyújtotta lehetőségek kiaknázásában és az iparági jó gyakorlatok kialakításában, bemutatásában.

Működésünk

A Szövetséget az öttagú elnökség irányítja, amelyet az Elnök vezet, egy elnökhelyettes és három másik tag részvételével. Az Elnökség munkáját a Titkárság támogatja. Az Elnökséget a tagok választják a közgyűlésen, biztosítva a személyek szakmai hozzáértését és a fintech ökoszisztémához való élénk és naprakész kapcsolódását. A tagok szakmai bizottságokat alapíthatnak egy-egy szakterület figyelemmel kísérésére a regtech, insurtech, számvitel, KKV, B2C megoldások fejlődésének elősegítése érdekében.

Tevékenységeink

 • Rendszeres tudásmegosztási célú összejövetelek szervezése
 • Tagi találkozók szervezése
 • Hatósági és intézményi egyeztetések megszervezése
 • Elemzések és háttéranyagok készítése a szabályozók, a hatóságok és a média részére
 • Oktatási anyagok készítése és publikálása
 • A jó gyakorlatok összegyűjtése és publikálása.
 • Képviselet és együttműködés a Bankszövetséggel és a Mabisszal
 • A Fintech etikai kódex kidolgozása
 • A panaszkezelés kialakítása
 • A Compliance bizottság felállítása
 • A szakmai díj megalapítása
 • Aktív szakmai együttműködés kezdeményezése és fejlesztése
 • hazai szövetségekkel, mint a Bankszövetség
 • a külföldi szövetségekkel, szakmai platformokkal
 • az MNB Regulatory sandboxszával és az és Innovation hubbal.

Eddigi tagjaink

ISMERD MEG A MAFISZT!

Iratkozz fel!

Kövess minket!